Audi Logo
 

Dimenzije Audi A5 Sportback.

¹Široka ramena

Navedene vrednosti zasnovane su na dostupnim podacima. Dostupni podaci važili su u trenutku kada je izvršena definicija varijanti opreme.