Audi Logo

Inovativna rešenja za životnu sredinu

Iz ubeđenja

Sirovine i energija su na Zemlji na raspolaganju u ograničenim količinama. Zbog toga je njihovo štedljivo korišćenje proklamovani cilj kompanije Audi. Obimni menadžment životne sredine čini tri stuba. Počinje od razvoja i proizvodnje Audi automobila, preko servisa u specijalizovanim servisima u Srbiji, pa do propisnog ponovnog iskorišćavanja starih vozila i delova.

Konstrukcija vozila i ugradnih delova primerena ponovnom korišćenju

Još od 1989. godine kompanije Audi vrši detaljna istraživanja demontaže na svakom novom modelu vozila. Saznanja do kojih se tom prilikom dolazi unose se konstantno u nove projekte vozila kako bi se poboljšale reciklažne karakteristike i karakteristike demontaže vozila. Još u fazi razvoja razmatraju se tehnologije reciklaže koje se mogu realizovati u praksi. To bitno doprinosi nastojanju, da se i pored porasta potražnje za novim vozilima - pre svega u oblasti komfora i bezbednosti - i dalje poboljšavaju konstrukcije koje se mogu ponovo iskoristiti.

Ponovno iskorišćavanje i primena ugradnih delova

Ponovno iskorišćavanje ugradnih delova, konstrukcionih grupa i materijala već duže vreme je etablirana privredna grana kod proizvođača Audi. U okviru celog koncerna u procesu zamene starih delova tzv. Austausch se ponovo upotrebljavaju delovi iz konstrukcionih grupa kao što su motor/menjač/spojnica, osovine, elektronika i sistemi za gorivo.

Ekološko rukovanje starim vozilima/smanjenje otpada

Za optimalno i ekološko rukovanje starim vozilima, Audi je na primer u Austriji izgradio mrežu pogona za reciklažu koja pokriva celo područje. Pri tom se pored zakonskih propisa ispunjavaju i sopstveni zahtevi u pogledu kvaliteta i pouzdanosti. U cilju optimizacije rukovanja i demontaže starih vozila Audi je zajedno sa ostalim proizvođačima napravio banku podataka IDIS (međunarodni informacioni sistem za demontažu).

Klasičan lanac reciklaže starih vozila sastoji se od vađenja tečnosti ("isušivanja") i  demontaže, kao i od usitnjavanja i ponovnog korišćenja metalnih frakcija, koje čine celih 75 %  težine vozila.

Prilikom usitnjavanja starih vozila preostaje oko 20 % sirovina koje su dosada najčešće stajale neiskorišćene na deponijama. Kako bi se i taj materijal koji uglavnom nije od metala korisno upotrebio, sa tehnološkim partnerom firmom Sicon razvijen je novi postupak pripreme materijala, koji na inteligentan način kombinuje različite i pouzdane faze pripreme. Od nekadašnjih bezvrednih sirovina preostalih u procesu usitnjavanja dobijeno je više frakcija, koje u procesu reciklaže materijala pronalaze ekološki odgovarajuću i ekonomičnu praktičnu primenu. Ponovno iskorišćavanje starih vozila dostiže tako kvotu iskorišćavanja od 95% i daje odlučan doprinos očuvanju primarnih sirovina.