Audi Logo

FAQ

Često postavljana pitanja i odgovori u vezi sa Audi connect

Tehničke informacije

1) Da biste prvi put postavili svoj myAudi nalog na my.audi.com, potrebni su vam sledeći podaci:

- Email/myAudi korisničko ime

- myAudi lozinka

- 4-znamenkasti PIN (kreira kupac)

- Broj šasije

- mTAN*

* Kako biste u potpunosti mogli koristiti usluge povezivanja, potrebna je jednokratna verifikacija vašeg myAudi računa. Ako odaberete svoj mobilni telefon kao kanal za proveru, primićete 6-znamenkasti mTAN na svoj broj telefona. Unosom mTAN-a u svoj myAudi račun, verifikacija je uspešno završena. Usluge povezivanja sada su u potpunosti upotrebljive.

2) Za povezivanje vašeg myAudi naloga sa vozilom potrebni su vam sledeći podaci:

- Email/myAudi korisničko ime

- myAudi lozinka

3) Za registraciju kao glavni korisnik** u Vašem vozilu potrebni su Vam sledeći podaci:

- Email/myAudi korisničko ime

- 10-znamenkasti kod vozila na privesku

4) Za korištenje aplikacije myAudi potrebni su vam sledeći podaci* pre svakog korišćenja aplikacije:

- Email/myAudi korisničko ime

- myAudi lozinka

- 4-znamenkasti PIN (za korišćenje određenih usluga, npr. zaključavanje i otključavanje vozila putem aplikacije)

* Ove podatke morate ponovno uneti pre svake upotrebe aplikacije myAudi. Da biste to izbegli, molimo aktivirajte "automatsku prijavu".

** Za Q4 e-tron i Q4 Sportback e-tron nominaciju kao glavnog korisnika može izvršiti samo Audi partner.

1) 4-znamenkasti PIN (S-PIN)

Za korišćenje daljinskih usluga Audi connect (npr. zaključavanje i otključavanje vozila, daljinsko upravljanje pomoćnim grejačem) potreban vam je lični, 4-znamenkasti PIN kod koji ste sami postavili u procesu verifikacije. To se mora uneti svaki put pre korišćenja daljinskih usluga. Ovo se radi iz sigurnosnih razloga.

2) mTAN

Kako biste u potpunosti mogli koristiti usluge povezivanja, morate jednom potvrditi svoj myAudi nalog. Ako odaberete svoj mobilni telefon kao kanal za proveru, primićete 6-znamenkasti mTAN na svoj broj telefona. Unosom mTAN-a u svoj myAudi račun, verifikacija je uspešno završena. Usluge povezivanja sada su u potpunosti upotrebljive.

3) Šifra vozila (F-PIN)

Kod vozila potreban je za postavljanje glavnog korisnika u MMI vozila.

10-znamenkasti kod vozila nalazi se na vašem privesku ispod neprozirne sigurnosne folije. Izgrebite foliju kako biste videli kod.

4) myAudi PIN (sa MIB2)

8-znamenkasti PIN kod može se alternativno koristiti za prijavu putem e-pošte i lozinke na portalu myAudi. Registracija je potrebna kako bi se vozilo moglo povezati sa vašim myAudi nalogom.

Zaključavanje i otključavanje vrata zahteva dodatnu autentifikaciju između Audi korisnika i automobila. Automobil zbog toga ne bi odgovorio na naredbu neovlašćenog lica. Za sve daljinski upravljane radnje na automobilu potreban je dodatni unos PIN-a putem pametnog telefona. PIN postavljate sami na myAudi portalu. Tamo takođe možete preneti prava na najviše pet osoba. Preko jednog računa može se upravljati s najviše pet različitih automobila.

Lični 4-znamenkasti PIN kod koji navedete u postupku verifikacije uvek je potreban za korišćenje daljinskih usluga u aplikaciji myAudi (npr. zaključavanje i otključavanje vozila, daljinsko upravljanje pomoćnim grejačem).

Zaštita vozila i pozadinske infrastrukture, kao i siguran prenos vaših podataka ključni su za Audi. Audi koristi metode šifriranja koje se također koriste u internet bankarstvu, na primer, za uspostavljanje veze između vašeg automobila ili vašeg pametnog telefona i Audi servera. Pohranjivanje podataka na Audi serverima također je šifrirano. Administrativni pristup je jasno dokumentovan. Smernice za lozinku u skladu sa važećim sigurnosnim standardima koriste se za vaš korisnički nalog na myAudi platformi. Internet veza sa myAudi platformom je šifrovana.

Kada je reč o daljinskom upravljanju putem Audi connect usluga, Audi veliku važnost pridaje sigurnosti podataka. Komunikacija se nikada ne odvija direktno između pametnog telefona i automobila, već uvek preko sigurnog Audi servera. Sa izveštajem o statusu vozila, automobil šalje najnovije podatke Audi serveru - odatle im možete pristupiti u bilo kom trenutku putem šifrovanog prenosa na vašem pametnom telefonu. Za daljinski upravljane radnje na automobilu potreban je dodatni unos PIN-a putem pametnog telefona.

myAudi PIN se može koristiti umesto vaše adrese e-pošte i lozinke za prijavu na MMI vašeg vozila sa MIB2.

myAudi PIN je prikazan u myAudi u odgovarajućem profilu vozila.

Unesite PIN u MMI na sledeći način:

Audi connect >> Izbornik opcija >> Prijava >> Za alternativni unos myAudi PIN-a

Zavisno od modela, usluge uključene u Audi connect mogu se razlikovati. Koje usluge vaše vozilo treba da ima i koliko još važe možete saznati iz popisa licenci. Ovome možete pristupiti u postavkama u vašem MMI.

U osnovi, možete videti da li je vaše vozilo online gledanjem ikone mobilne veze koja je prikazana u MMI. Ako je vaše vozilo online i imate aktivnu Audi connect licencu, zavisno od modela, videćete aktivan Audi connect izbornik u pregledu izbornika (MIB 2) ili online informacije integrisane direktno u kartu (MIB 2+). To takođe možete testirati odabirom usluge “Vreme” i proverom da li se ovde prikazuju informacije.

Ako ste se registrovali kao glavni korisnik u svojoj aplikaciji myAudi, također možete koristiti usluge kontrole vozila. Pomoću aplikacije myAudi možete otključati i zaključati svoje vozilo ili pregledati status vozila (zavisno od modela).

Ne, većina Audi modela ima integrisanu Audi connect SIM karticu.

Možete prepoznati trenutnu mrežnu tehnologiju za Audi connect data vezu (LTE, HSPA (4G), UMTS (3G) ili GSM (2G)) na MMI ekranu po simbolu u donjem desnom uglu ekrana pored jačine signala (simbol za prijemnu vezu). Indikator veze za razmenu podataka vozila razlikuje se od indikatora veze za upareni pametni telefon po tome što indikator veze uparenog pametnog telefona ima ikonu pametnog telefona.

Aktivna veza za razmenu podataka označena je strelicom iznad 2G/3G/4G/LTE ekrana u redu gde su statusi.

Trenutno se usluge razmene podataka za većinu evropskih mobilnih kompanija konfigurišu automatski. Za neke će možda biti neophodna ručna konfiguracija u MMI-ju. Obratite se svom mobilnom operateru za informacije o ovome.

Trenutno se usluge razmene podataka automatski konfigurišu za većinu evropskih mobilnih operatera. Za neke će konfiguraciju možda trebati obaviti ručno u MMI. Obratite se svom mobilnom operateru za više informacija.

Informacije o kompatibilnim mobilnim telefonima možete dobiti od svog Audi partnera ili na www.audi.com/bluetooth.

Aktivnu vezu za razmenu podataka možete ručno prekinuti postavljanjem postavke veze na "Nikad". Takođe možete isključiti modul za razmenu podataka ili ukloniti SIM karticu.

Korišćenje mobilnih podataka i slanje podataka putem Audi connecta može se sprečiti u MMI izborniku u vozilima sa instaliranim MIB2+ (ili novijim). U postavkama kliknite "Upravljanje podacima". Ovde možete deaktivirati "Dopusti slanje podataka" pod "Privatnost".

To se može dogoditi, između ostalog, ako je vaš prijem preslab, postoje problemi sa provajderom ili je hardver oštećen (kao što je antena vozila).

Roaming je isključen u MMI fabričkim podešavanjima. Ovo se može promeniti i proveriti na sledeći način:

TEL >> Postavke >> Veze >> Razmena podataka>> Razmena podataka u romingu

Ova postavka je nameštena za trenutnu SIM karticu ili za trenutno povezani mobilni telefon.

U postavke telefona integrisan je “mrežni merač potrošnje”. Do njega dolazite na sledeći način:

TEL >> Postavke >> Priključci >> Razmena podataka

Merač potrošnje pokazuje količinu primljenih i poslatih podataka putem Audi connecta. Statistika se može resetovati. U tom slučaju, količina podataka se ponovo prikazuje počevši od 0 bajtova od datuma resetovanja i datuma zadnjeg resetovanja. Za svaku SIM karticu kreiraju se zasebne statistike. Imajte na umu da to ne mora nužno odgovarati obračunskim razdobljima vašeg mobilnog operatera.

Licence

Audi connect usluge važe 24 meseca od isporuke novog vozila. Rok se tada besplatno produžava za još 12 meseci.

Ako se proizvodi i usluge Audi Connect zasnivaju na uslugama drugih dobavljača, ne može se garantovati dugoročna dostupnost i odgovornost je na dobavljaču.

Usluge Audi connect za hitne slučajeve, online pozive u slučaju kvara, Audi servis za štetu i Audi servis zakazivanje online dostupni su do 10 godina od isporuke vozila.

Ako se proizvodi i usluge Audi Connect temelje na uslugama drugih dobavljača, ne može se garantovati dugoročna dostupnost i odgovornost je na dobavljaču.

Usluge Audi connect Remote & Control mogu se koristiti besplatno 3 godine od isporuke vozila, a zatim se mogu produžiti uz naknadu.

Audi connect navigacija i infotainment:

Dostupnost Audi connect Navi

Navigation & Infotainment podržane usluge zavise od zemlje. Audi connect usluge pružaju se najmanje godinu dana od isporuke vozila. Nakon 24 meseca od isporuke vozila, trajanje usluge Audi connect se jednom produžava za 12 meseci bez naknade. Ukoliko ne želite takvo produženje, molimo Vas da se obratite na sledeću adresu:

AUDI AG

Korisnička podrška Njemačka

85045 Ingolstadt

Tel.: +49 800 28347378423

Vaš Audi partner će vas obavestiti o kasnijim mogućnostima proširenja Audi connect usluga. Zavisno od modela vozila, Audi connect omogućuje pristup Google¹. Ne može se garantovati trajna dostupnost; to je odgovornost Google¹. Dodatne informacije o Audi connectu možete pronaći na www.audi.de/connect i kod svog Audi partnera; informacije o tarifnim uslovima možete dobiti kod svog pružaoca usluga.

Usluge kontrole vozila Audi connect mogu se besplatno koristiti tri godine od isporuke vozila, a zatim se uz naknadu mogu produžiti.

Usluge Audi Emergency Call & Service podležu besplatnoj 10-godišnjoj licenci od isporuke i aktivacije vozila. Audi connect sistem za praćenje krađe³ dostupan je godinu dana od isporuke vozila i aktivacije, a zatim se može produžiti uz naknadu.

Korišćenje usluga koje podržava Audi connect moguće je samo u kombinaciji sa opcionim navigacionim sistemom. Vezu za razmenu podataka za usluge Audi connect uspostavlja pružalac usluga mobilne telefonije putem SIM kartice trajno ugrađene u vozilo. Troškovi ovih veza za razmenu podataka uključeni su u cenu Audi connect usluga. Izuzetak od ovoga je veza za razmenu podataka za WiFi hotspot i korišćenje usluga koje zahtevaju razmenu podataka (kao što je npr. internet i radio). Veza za razmenu podataka za Wi-Fi pristupnu tačku i korišćenje usluga koje zahtevaju razmenu podataka takođe se odvija putem SIM kartice koja je trajno instalirana u vozilu i plaćenog paketa za razmenu podataka Audi davaocu usluga. Informacije o tarifama i rezervacijama možete pronaći na:

Portal myAudi daje vam pristup mnogim korisnim digitalnim funkcijama i uslugama te prati sve važne podatke o vozilu.

Možete rezervisati, upravljati i koristiti sve ponude usluga i usluge Audi connect pomoću intuitivnog korisničkog interfejsa. Imate mogućnost dodavanja svakog svog Audi vozila u myAudi.

Registrujte se na my.audi.com sa korisničkim imenom (= adresa e-pošte) i lozinkom putem mobilnog telefona, tableta ili računara. Zatim se prijavite na myAudi sa ovim podacima. Zatim dodajte svoje vozilo na nalog klikom na plus "Dodaj vozilo" na desnoj navigacijskoj traci. Za to vam je potreban VIN (broj šasije vozila).

myAudi App1 deluje kao veza između vas, vašeg Audi vozila, okoline i vašeg svakodnevnog života. Pomoću aplikacije myAudi u svakom trenutku možete pristupiti informacijama o svom vozilu u realnom vremenu i, između ostalog, pratiti: količinu goriva, domet, servisne događaje, poruke upozorenja i još mnogo toga. Praktično planirajte putovanja u svojoj aplikaciji myAudi i pošaljite odredišta i rute direktno u svoje vozilo. Klimatizacijom te otvaranjem i zatvaranjem vrata vozila može se upravljati i daljinski. (Zavisno od modela i opreme vašeg Audija, dostupnost usluga može varirati. Neke funkcije zavise o pružaocima usluga i možda neće biti u potpunosti dostupne u svakom trenutku i u svakoj zemlji).

Omogućite dodatnim osobama pristup vašem Audiju (samo za odabrane Android pametne telefone). Aplikacija myAudi je ponuda uvoznika na pojedinom tržištu. Informacije o uvozniku možete pronaći u impresumu aplikacije myAudi.

Sve funkcije na prvi pogled:

Audi e-tron

- Praktično planirajte i upravljajte svojim procesom punjenja pomoću aplikacije myAudi

- Pristup specifičnim informacijama kao što su električni domet, nivo napunjenosti i preostalo vreme punjenja

Navigacija

- Sinhronizujte odredišta i rute sa vašeg pametnog telefona na vozilo.

- Planirajte svoje rute uključujući hodanje do vozila

- Pristup kontaktima, adresama i vašem kalendaru iz vašeg vozila

Servis

- Uvek pratite termine servisa, nadolazeće održavanje i sve informacije o dodatnim radovima

- Pristupite svom digitalnom dnevniku putem aplikacije myAudi

- Pronađite Audi servisnog partnera u svojoj blizini

- Upravljajte svojim troškovima i putovanjima u digitalnom dnevniku troškova i kilometraže

Kako odjaviti myAudi nalog u vozilu:

U MMI idite na Korisnik >> Odjava “Korisničko ime”.

Kako odjaviti myAudi račun u MMI:

Idite na Korisnici >> Upravljanje korisnicima >> Ukloni sve korisnike

Postavljanje Audi connect paketa

Funkcionalnosti Audi connect hitnih poziva i usluga uglavnom su spremne za rad odmah nakon isporuke i bez ikakvih daljnjih koraka. Kako biste mogli u potpunosti koristiti paket, preporučljivo je kreirati myAudi nalog i povezati se sa vozilom kao glavni korisnik. Automatski servisni podsetnik tada se može konfigurisati i aktivirati.

Usluge Audi Emergency Call & Service podležu besplatnoj licenci od 10 godina od isporuke vozila.

Funkcionalnosti Audi connect hitnih poziva i usluga uglavnom su spremne za rad odmah nakon isporuke i bez ikakvih daljih koraka. Kako biste mogli u potpunosti koristiti paket, preporučljivo je kreirati myAudi nalog i povezati se sa vozilom kao glavni korisnik. Automatski servisni podsetnik tada se može konfigurisati i aktivirati.

Usluge Audi Emergency Call & Service podležu besplatnoj licenci od 10 godina od isporuke vozila.

a) Veza sa pristupnim podacima myAudi:

Kako biste svoje vozilo povezali sa svojim myAudi nalogom, možete se prijaviti na MMI koristeći svoje pristupne podatke u myAudi.

Da biste to učinili, odaberite >> Audi connect >> Opcije >> Prijava u MMI

Sada unesite svoje korisničko ime i lozinku i prijavite se.

b) Povezivanje myAudi PIN-om:

Alternativno, možete se prijaviti na MMI koristeći myAudi PIN.

Da biste to učinili, kliknite na >> Audi connect >> Opcije >> Prijava >> Prijava putem myAudi PIN-a

Sada unesite svoj myAudi PIN.

a) Veza sa pristupnim podacima myAudi:

Kako biste svoje vozilo povezali sa svojim myAudi nalogom, možete se prijaviti na MMI koristeći svoje pristupne podatke u myAudi.

Da biste to učinili, odaberite u MMI:

- Audi connect

- Mogućnosti

- Prijaviti se

Sada unesite svoje korisničko ime i lozinku i prijavite se.

b) Automatski prenos korisničkog imena/e-mail adrese*:

- Zahtev: WLAN hotspot2 je aktiviran u vozilu i vi ste prijavljeni na myAudi

- Da biste to učinili, idite na Postavke

Wi-Fi >> Omogućite Wi-Fi-Hotspot

* Ako još niste kreirali svoj Audi na svom Audi nalogu, to će biti učinjeno automatski za vas.

Audi connect usluge – informacije

Postavljanje usluge Audi connect Google™ 3 satelitska karta i obuhvaćeni Audi modeli:

Sa Audi connect uslugom Google™ 3 satelitska karta, prikaz karte Audi navigacije do sada je proširen na fotorealističnu sliku. Zbog tehničke promene koju je izvršio Google, usluga Audi connect Google™ 3 satelitska karta biće dostupna od 1. januara 2021. za modele serije Audi Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi Q2, Audi Q5, Audi Q7, Audi TT i Audi R8 koji su proizvedeni pre modelne godine 2017. više neće biti dostupni. Ako su spomenute serije modela izrađene od modelne godine 2017. nadalje, možda će biti moguće aktivirati satelitsku kartu Google™ 3 naslednika usluge Audi connect putem besplatnog ažuriranja softvera kao deo garantnog perioda (razdoblja licence i produženja usluge satelitske karte Google™ 3 ostaju nepromenjene ). Bez obzira na modelnu godinu, Audi modeli A1 i Q3 prve generacije vozila ne mogu se ažurirati i više neće podržavati Audi connect uslugu Google™ 3 od 1. januara 2021.

Audi modeli koji nisu obuhvaćeni:

Nema potrebe za akcijom za sve Audi modele od modelne godine 2019. nadalje, jer su tehnički dizajnirani za naslednika Google™ 3 usluge satelitskih karata i podržavaju to bez dodatnog ažuriranja softvera. Najnovije generacije modela Audi A1, Audi A3, Audi Q3, Audi A6, Audi A7, Audi A8 i Audi e-tron takođe nisu zahvaćene, budući da se isporučuju samo sa uslugom Audi connect Google™ 3satelitska karta od početka proizvodnje.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije o tome utiče li na vaš Audi ukidanje usluge Audi connect Google™ 3 i, ako je primenjivo, besplatne usluge

Vaš Audi partner osiguraće vam ažuriranje softvera za naslednika usluge Google™ 3 satelitske karte.

Ciljani feed putem myAudi

Unos odredišta putem myAudi omogućava vam praktično planiranje navigacijskih odredišta i ruta sa vašeg kućnog računara ili pametnog telefona. myAudi vam omogućava slanje pojedinačnih odredišta u vozilo. Kada započnete svoje putovanje, oni se mogu učitati u MMI navigation plus i ne moraju se ponovno unositi ručno.

Za uslugu vam je potreban MMI 3G+, MIB1 High, MIB2 High/High Scale ili MIB2+ High. Za korišćenje usluge potrebno je preuzeti aplikaciju myAudi1, imati nalog na myAudi i upariti ga sa vozilom. Kompatibilan sa Apple iOS 10.0 i Android 6.

U myAudi:

Pozovite Audi connect i odaberite uslugu „Ciljani feed putem myAudi”. Tamo je moguće kreirati nova odredišta pretraživanjem ili unosom adrese. Nadalje, ciljeve je moguće uređivati ​​ili brisati.

Odredištima se u vozilu može pristupiti na sledeći način:

MIB2:

U MIB2 možete dohvatiti odredišta putem unosa odredišta/primljenih odredišta.

MIB2+: Im MIB2+ odredišta se pojavljuju kao obaveštenja i navedena su u myAudi odredištima. Upravljanje spremljenim odredištima:

Spremljenim odredištima na myAudi možete pristupiti putem navigacije u vozilu. Odredišta se spremaju lokalno u vozilu, kao i brisanje ili uređivanje. Povratna sinhronizacija sa myAudi nije moguća.

Broj odredišta spremljenih na myAudi:

U myAudi možete spremiti do 50 odredišta. Od 51. će se prebrisati prvo. Odredišta se samo prepisuju u myAudi i ne prebacuju se automatski na odredišta spremljena lokalno u vozilu.

Maksimalan broj kontakata koji se mogu trajno uvesti sa telefona u adresar vozila u MMI-ju je 100, uključujući najveći broj od 50 online odredišta sa myAudi naloga. Na primer, ako se već koristi 80 mesta za pohranjivanje kontakata u imeniku vozila, dodatnih 20 mesta dostupno je za kontakte sa myAudi naloga.

Online traženje navigacijskih odredišta

Mrežno pretraživanje navigacijskih odredišta pretvara vaše putovanje u interaktivno iskustvo. Pristup celom rasponu sveobuhvatne internet baze podataka omogućava vam pretraživanje tačaka interesa korišćenjem slobodnog unosa teksta i pruža vam relevantne informacije kao što su fotografije, radno vreme i ocene posetilaca. Integrisano prepoznavanje glasa, kojim se može praktično upravljati pritiskom na dugme na multifiunkcionalnom volanu, nudi još više udobnosti i sigurnosti.

Uz online pretraživanje navigacijskih odredišta, imate jasan pogled na odredište dok vozite. Sa aplikacijom myAudi takođe možete koristiti pretragu tačaka interesa na svom pametnom telefonu.

Servis:

Online potrazi za navigacijskim odredištima može se pristupiti na dva načina:

1) Preko MMI upravljačke konzole:

Navigacija >> Vođenje rutom >> Online odredišta >> Google pretraživanje

- U području lokacije

- U ciljnom području

- Na novom mestu

Zatim možete tražiti željeno odredište korišćenjem slobodnog unosa teksta (putem okretnih/pritisnih kontrola ili MMI touch), npr. B. analogno upitu za pretraživanje u Google™ 3 Maps na vašem kućnom računaru (npr. hotel, italijanski restoran, muzej itd.)

2) Glasovnim upravljanjem:

Opcija a):

- Aktivirajte glasovno upravljanje preko multifiunkcionalnog volana

- Glasovna naredba “Online Destinations” ili “Search online for…”

- U području lokacije

- U ciljnom području

- Na novom mestu

- Odabir jedne od opcija

- Glasovni unos željene tačke interesa (npr. hotel, italijanski restoran, muzej itd.)

Varijanta b):

- Aktivirajte glasovno upravljanje preko multifiunkcionalnog volana

- Glasovna naredba “Online odredište xxx” (xxx = željeno odredište)

- Sprovodi se potraga za tačkom interesa u području oko lokacije

Internet informacije o saobraćaju*

*Trenutno nije dostupno na našem tržištu

Aktivacija:

Mrežne informacije o saobraćaju su deaktivirane u fabrici i moraju se jednom aktivirati u MMI.

Aktivacija u Audi A3:

Navigacija >> Postavke >> Online podaci o saobraćaju >> uključeno

Navigacija >> Postavke >> Licenca za mrežne podatke o saobraćaju >> Podaci o mrežnom saobraćaju

aktivirati

Aktivacija za ostala vozila uz Audi connect:

Informacije >> Postavke >> Online podaci o saobraćaju >> uključeno

Informacije >> Postavke >> Licenca podataka o online saobraćaju >> Omogući podatke o online saobraćaju

koristiti

Upotreba:

Simbol u donjem levom uglu ekrana prikazuje podatke o saobraćaju koji se trenutno primaju:

TMC/TMCpro/ONLINE. Ikona ONLINE označava da se informacije o prometu na mreži primaju i koriste.

Ikona je vidljiva samo ako je aktivirano dinamičko izbegavanje saobraćajnih gužvi:

Navigacija >> Postavke >> Kriteriji rute: uključeno dinamičko izbegavanje saobraćajnih gužvi

Internet informacije o saobraćaju mogu se istaknuti bojom na navigacionoj mapi (radi bolje preglednosti, ovaj prikaz sadrži manje boja od standardne mape):

Navigacija >> Postavke >> Prikaz karte >> Saobraćaj

Trenutni tok saobraćaja vizualizovan je na ovom prikazu mape pomoću obojenih deonica puta:

zeleno: slobodan protok saobraćaja

narandžasto: usporen saobraćaj

crveno: saobraćajna gužva i zatvaranje

Saobraćajne prepreke kao što su gradilišta, saobraćajne gužve, zatvaranja, itd. označene su šrafiranjem na svim prikazima mape, dok se informacije o saobraćaju prikazuju samo na prikazima mape "Saobraćaj" i "Google Earth™ 3".

U slučaju trenutnog izveštaja o prometu ili prepreke (npr. na gradilištima), oznake na putu u boji na ovoj deonici puta prikazuju se šrafirane (npr. zeleno-crne). Ova oznaka vizualizira dužinu prometne prepreke.

*Ova usluga trenutno nije raspoloživa za vozila na našem tržištu.

Online vesti

Uz Online vesti, tekstovi i slike o aktuelnim svetskim događajima dolaze u vozilo. Njih osiguravaju nacionalni i međunarodni urednički timovi. Posebna stvar kod online vesti: možete slobodno birati između različitih izvora vesti (RSS feedovi) i slobodno ih konfigurisati. Ukoliko ne napravite individualni odabir putem svog myAudi naloga, poruke ćete dobiti od osnovne usluge. Funkcija čitanja naglas omogućava praktično korišćenje usluge.

Odabir izvora vesti (RSS feeds) i kasnija konfiguracija usluge vrši se putem myAudi naloga. U poslednjem koraku konfiguracije povezujete vozilo i myAudi nalog putem Audi connect izbornika “Login” u MMI-ju vozila.

Podaci o benzinskim pumpama

Pronađite jeftinije benzinske pumpe u okolini ili na odredištu. Za efikasno zaustavljanje, poređano po ceni ili udaljenosti. Usluga pruža informacije o tome gde natočiti odgovarajuće gorivo i navodi dostupne benzinske pumpe, poređane po ceni, uključujući opcije direktne navigacije. Funkcija čitanja naglas omogućava praktično korišćenje usluge.

Online prenos medija

Usluga online streaminga medija ne zahteva aktivaciju.

Informacije o proveri od strane Audi partnera (uz myAudiGo)

Sa myAudiGo, Audi partner može kreirati myAudi nalog bez vašeg prisustva i povezati vaše kupljeno vozilo direktno sa njim. Ovo je posebno povoljno za vozila sa mogućnošću povezivanja (IW3), budući da Audi partner vodi računa o svim koracima - kao što je postupak verifikacije i nominacije - tako da možete koristiti sve Audi connect usluge u punom obimu.

I dalje imate mogućnost da sami kreirate myAudi nalog: “myAudi Go” se u potpunosti temelji na vašoj dobrovoljnoj radnji. Neophodno je da potpišete izjavu o saglasnosti kod Audi partnera. Samo ako je to dostupno, myAudi nalog se može kreirati putem “myAudiGo”. Formu saglasnosti možete pronaći u području za preuzimanje myAudiGo.

Kada se verifikujete online, potvrđujete da su vaši podaci tačni. To znači da se mogu koristiti sve usluge „Hitni poziv i usluga" (IW3). Tokom verifikacije preko Audi partnera, Audi partner/prodavac potvrđuje vaše podatke pomoću identifikacionog dokumenta. Ovaj nivo verifikacije je potreban kako biste mogli koristiti usluge kao što su Audi connect ključ.

Dostavite službeni identifikacioni dokument sa fotografijom, npr. lična karta ili pasoš sa svim podacima koje treba proveriti.

Takođe morate potpisati izjavu da se slažete sa registracijom u myAudi. Forma se može pronaći u području preuzimanja myAudiGo.

Proverom se potvrđuje da je osoba registrovana u myAudi fizičko lice i da su uneti podaci tačni. Verifikacija je preduslov da postanete glavni korisnik vozila.

Glavnog korisnika verifikuje Audi partner i preko njega zaključuje ugovor o glavnom korisniku*. Glavni korisnik može upravljati sigurnosnim funkcijama vozila i imenovati druge korisnike.

*Proces verifikacije za glavnog korisnika može se razlikovati u zavisnosti od zemlje.

Korisnike može odrediti glavni korisnik vozila da upravljaju uslugama "Hitni poziv i usluga".

Molimo proverite da li je došlo do greške prilikom unosa Vaše e-mail adrese. Ako je to slučaj, moraćete se ponovo registrovati. Ako niste primili aktivacioni e-mail, molimo proverite da li se poruka nalazi u folderu neželjene pošte (spam) u vašem prijemnom sandučetu.

Zavisno od usluge, moraju se ispuniti različiti zahtevi. Pravi se razlika između infotainment usluga i hitnih poziva i usluga.

Za infotainment usluge potrebno je sledeće:

- Imate myAudi nalog

- Završili ste uparivanje infotainment usluga unosom myAudi PIN-a u vozilo

Za hitne pozive i servisne usluge potrebno je sledeće:

- Imate verifikovani myAudi nalog

- Završili ste uparivanje hitnih poziva i servisnih usluga unosom myAudi PIN-a u vozilo

- Vi ste nominovani kao glavni korisnik u vozilu

Da biste postali glavni korisnik vozila, morate imati verifikovani myAudi nalog. Ovo se može kreirati u myAudiGo. Imenovanje glavnog korisnika mora se izvršiti u vozilu putem MMI.

Obaveštenje:

Za Audi Q4 e-tron nominaciju kao glavnog korisnika može napraviti samo Audi partner.

U području “Moji Audi partneri” u myAudi možete sačuvati tri vrste omiljenih partnera:

- Omiljeni partner: Možete odabrati najviše jednog omiljenog partnera. Ovaj se partner odnosi na ceo vaš nalog i možete ga odrediti u bilo kojem trenutku.

- Omiljeni prodajni partner: Ovaj partner je definisan po vozilu i zahteva da barem jedno vozilo bude povezano sa vašim nalogom.

- Omiljeni servisni partner: Ovaj se partner takođe određuje po vozilu i zahteva da barem jedno vozilo bude povezano sa vašim nalogom.

1Trenutnu kompatibilnost operativnog sistema iOS/Android možete pronaći u opisu aplikacije myAudi u odgovarajućoj prodavnici aplikacija. Obavezna prethodna registracija na www.my.audi.com.

2Zahteva plaćenu količinu podataka preko Audi partnera.

3Google i logotip Google su registrovani zaštitni znakovi kompanije Google Inc.

4 Preduslov za Audi connect ključ je opcija praktični ključ.

5Informacije o kompatibilnim mobilnim telefonima (zahtevi uključuju operativni sistem Android, NFC tehnologiju i Secure Element integrisan u pametni telefon) možete dobiti od svog Audi partnera ili na www.audi.com/bluetooth.[BKJ(R1]

6Potreban je myAudi nalog za uređivanje Newsfeed u myAudi.

7Osnovna dostupnost Amazon Music i Apple Music zavisi od zemlje.

Za korišćenje je potrebna količina podataka i račun sa relevantnim uslugama. Provajderi zadržavaju pravo da isključe uslugu u bilo kom trenutku.