Audi Logo

Pravne napomene

Audi, TDI, quattro, Spaceframe, ASF kao i oznake modela su registrovane marke kompanije AUDI AG.

Činjenica da neki znak nije na gore navedenoj listi i/ili nije u nekom tekstu označen kao marka (robna marka), ne može se tumačiti kao da taj znak nije zaštićena marka (robna marka) i/ili da bi taj znak mogao da se koristi bez prethodne pismene saglasnosti kompanije AUDI AG, odn. Porsche Austria.

Prikazani modeli vozila sadrže opremu koja je predviđena za Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru. Oni npr. sadrže i dodatnu opremu koja nije obuhvaćena obimom isporuke serijske opreme i na raspolaganju je samo uz doplatu. Zbog različitih odredbi o homologaciji i izdanja, u drugim zemljama nisu na raspolaganju svi modeli. O modelima koji su na raspolaganju i tačnom obimu opreme, molimo Vas da se informišete kod Vašeg Audi dilera.

Zadržavamo pravo na izmenu konstrukcije, opreme i obima opreme kao i odstupanja u pogledu nijansi boja. Sve navedene cene su neobavezujuće, nedogovorene orijentacione cene, uključujući i PDV. Date su cene za Republiku Srbiju. Za cene u Republici Crnoj Gori, molimo Vas kontaktirajte ovlašćene dilere.

Molimo Vas da za Vaše Audi vozilo koristite samo originalne Audi rezervne delove koje možete dobiti kod Vašeg ugovornog Audi dilera. Vaš Audi diler je upoznat sa obimom atestiranih delova i rado će Vas posavetovati.

Za rezervne delove koje je odobrio, Audi preuzima odgovornost u okviru zakonskih odredbi. Za štete nastale ugradnjom drugih rezervnih delova i opreme Audi ne preuzima nikakvu odgovornost.

Čak i onda ako prodavac poseduje opštu dozvolu za upotrebu dodatne opreme ili delova, sigurnost Vašeg vozila može da bude dovedena u pitanje. Zbog raznolikosti proizvoda koji su u ponudi na tržištu opreme, Audi nije u mogućnosti da izvrši njihovu proveru.

Molimo Vas da uzmete u obzir i to, da kod ugradnje rezervnih delova za koje Audi nije dao odobrenje, može da bude dovedena u pitanje i garancija za Vaše vozilo.

Ograničenja o postavljanju linkova

1. Ovaj vebsajt postavlja i ažurira firma koja je u sastavu koncerna Porsche ("Porsche") i obuhvata homepage (odn. početnu stranicu) i sve ostale stranice ovog vebsajta.

2. Prema odredbama koje slede, Porsche u osnovi pozdravlja i dopušta postavljanje pravno korektnih veza, odn. linkova iz Interneta sa početnom stranicom ovog vebsajta.

3. Povezivanje tzv. "deep links" iz interneta sa internet prezentacijom firme Porsche, ukoliko nije postignut pismeni dogovor, je dozvoljeno samo onda ako postoji izričito pismeno odbrenje firme Porsche; uz to treba napomenuti da je za Porsche neophodno i bitno da korisnik interneta samo preko početne stranice ovog vebsajta ima pristup ponudi informacija sa istog. Početna stranica ovog vebsajta sadrži bitne informacije; interes firme Porsche je opravdan u cilju upoznavanja korisnika sa pristupom informacijama i široj ponudi informacija na ovom vebsajtu (i pri ponovnom pristupu); shodno tome, svako postavljanje linkova ili veza prema stranicama ovog vebsajta, ma koje vrste bili, uz zaobilaženje početne stranice, je nedopustivo.

4. Postavljanje linkova/referralls-a radi pretraživanja pomoću važećih mašina za pretraživanje (yahoo, google, itd.) je pak dozvoljeno.

5. Porsche zadržava pravo izmene ograničenja u svako doba i sveobuhvatno, bez navođenja razloga.

6. Porsche ne preuzima odgovornost za štete ili smetnje, koje god vrste i pravnog osnova one bile, koje nastaju ili su nastale usled povezivanja protivno ograničenjima.

7. Porsche zadržava pravo da određenim licima, firmama, udruženjima, grupama lica i/ili grupama firmi bez navođenja razloga uskrati povezivanje vezano za određene Web sadržaje, vebsajtove ili stranice.

8. Postavljanje linkova ka ovom vebsajtu, svejedno da li direktno ili indirektno, koji su u bilo kakvoj vezi sa informacijama, Web sadržajima ili vebstranicama čiji je sadržaj pravno nedozvoljen, nemoralan, politički radikalan, diskriminirajući, kriminalan, odbojan i slično, u svakom slučaju nije dozvoljeno.

9. U slučaju povrede ograničenja o postavljanju linkova Porsche u svakom trenutku zadržava pravo na upotrebu svih tehničkih i/ili zakonskih sredstava koja mu stoje na raspolaganju.