Dimenzije

Podaci u milimetrima

* Maksimalan prostor za glavu

Zatvori