Dimenzije

Podaci u milimetrima

** Širina u predelu lakata
*** Širina u predelu ramena

 

Zatvori